ကုမ္ပဏီလမ်းညွှန်

  • System တည်ဆောက်ခြင်း

    လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးဝင်၍ ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်စွမ်း၊ ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းနှင့် တိကျမှန်ကန်နိုင်စွမ်းမြင့်မားသော System များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
  • Ecommerce Site စီမံကိန်း၊ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု

    အသုံးပြုသူသာမက စီမံခန့်ခွဲသူပါ အသုံးပြုရလွယ်ကူ၍ ရောင်းအားမြှင့်တင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များ လျော့ချနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားသော EC Site များကဲ့သို့သော ပရောဂျက်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဆွေးနွေးအကြုံပြုခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ အမျိုးမျိုးသော လူမှုကွန်ယက် ဆိုရှယ်မီဒီယာများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း ကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကိုလဲ ပေးနေပါသည်။
  • နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု

    နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော အင်ဂျင်နီယာများမှ စစ်မှန်သောရလဒ်နှင့် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကို ထိရောက်စွာ အသုံးချ၍ လုပ်ဆောင်ချက်လမ်းစဉ်သုံးသပ်ပေးခြင်းနှင့် Prototype ဖန်တီးပေးခြင်းတို့ကို အကောင်းဆုံး တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

VIEW MORE

pagetop