ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းမှုလမ်းစဉ်

  • ၁။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်

   MOP မှ Software Plan တီထွင်ထုတ်လုပ်မှု (Development) လုပ်ငန်းနှင့် Website စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ Online ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနှင့် School စီမံခန့်ခွဲခြင်းကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး ကျွန်တော်တို့၏ကုမ္ပဏီမှ လက်ခံထိန်းသိမ်းထားသော လူကြီးမင်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုတိကျမှန်ကန်စွာထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီ၏ အရေးကြီးဆုံးတာဝန်ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တိကျမှန်ကန်စွာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုလမ်းစဉ်ကို သတ်မှတ်ပြီး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ မပေါက်ကြားရအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
  • ၂။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ရယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍

   MOP မှကိုယ်ရေးအချက်အလက် ရယူမှုကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် (၁) အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်မည့် လိုအပ်သောကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုသာ ကောက်ခံယူပါမည်။ (၂) ဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီ၍ တရားမျှတသောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ စုဆောင်းပါမည်။
  • ၃။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍

   MOP မှစုဆောင်းရယူထားသော လူကြီးမင်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တိကျမှန်ကန်စွာထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ရည်ရွယ်ချက်မှအပ အခြားသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို (အသုံးပြုခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်းအစရှိသဖြင့်) မလုပ်ဆောင်ပါ။ MOP သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသောအသုံးပြုမှုကို မပြုလုပ်နိုင်အောင်လည်း စီမံဆောင်ရွက်ပါမည်။
  • ၄။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ သင့်လျော်မှန်ကန်စွာ စီမံကွပ်ကဲမှု

   MOP မှလူကြီးမင်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် လုံခြုံမှုရှိစေရန်အတွက် လုံခြုံရေးစီမံချက်များကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်၍ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ မမှန်မကန်ချိတ်ဆက်ရယူမှု၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှု၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အစရှိသည့်တို့ မဖြစ်ပွားအောင် စနစ်တကျကြိုတင်ကာကွယ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင် ဈေးကွက်၏လုံခြုံရေးနှင့် မတော်တဆမှုကို နမူနာယူ၍ လူကြီးမင်းတို့၏ တောင်းဆိုမှုအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လိုအပ်လာချိန်တွင် ချက်ချင်းအမှား ပြင်ဆင်၍ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းပါမည်။
  • ၅။ ဥပဒေလိုက်နာမှုနှင့်ပတ်သက်၍

   MOP မှကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော ဥပဒေအပြင် နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထားသောလမ်းစဉ်နှင့် အခြားသောအခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ကိုလိုက်နာပါမည်။ ထိုအဆိုပါအခြေခံဥပဒေအတိုင်း MOP ၏ စီမံကွပ်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကို အမြဲတမ်းကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ပါမည်။
  • ၆။ အမြဲတမ်း Update ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍

   အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းမှုကို Management System Review မှတစ်ဆင့် စီမံကွပ်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကို အခါအားလျော်စွာ ဖြည့်စွက်ပြုပြင်၍ အစဉ်အမြဲ အကောင်းဆုံးအခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းပါမည်။
  • ၇။ တိုင်ကြားမှု၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုအပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း

   MOP မှလက်ခံထိန်းသိမ်းထားသောလူကြီးမင်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် သက်ဆိုင်သောတိုင်ကြားမှု၊ ဆွေးနွေးမှုများကို တိကျမှန်ကန်သောစနစ်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်၍ ချက်ချင်း တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပါမည်။
  • ပြဋ္ဌာန်းသည့်ရက်စွဲ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ရက် MOP(Myanmar Oplans)Co., Ltd. Tatsuya Kobayashi
  • ■ MOP(Myanmar Oplans)Co., Ltd. လိပ်စာ:နံပါတ် ၆၈/၁၃၊ ခိုင်ရွှေရည်အိမ်ယာ၊ အခန်းနံပါတ်၅၀၂၊ ဦးမောင်မောင်ခြံလမ်း၊ ၁၀ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းသူ:Tatsuya Kobayashi ဖုန်းနံပါတ်: ၀၉-၄၄၄၇၇၁၂၅၃
  • ■ တရားဝင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (MOP ၏ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာမဟုတ်ပါ) အထွေထွေ ဖောင်ဒေးရှင်း ဂျပန်ပြန်ကြားရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုမြှင့်တင်ရေးအစည်းအရုံး (JIPDEC) ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် တိုင်ကြားမှု တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခန်း လိပ်စာ: 〒164-0011 Roppongi First Building, 9-9 Roppongi 1-chome, Minato-ku Tokyo, 106-0032 Japan ဖုန်းနံပါတ်: 03-5860-7565 0120-700-779

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အသုံးပြုခြင်းရည်ရွယ်ချက်

  • MOP မှထိန်းသိမ်းထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အသုံးပြုမည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဖန် MOP မှထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အသုံးပြုမည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်သည်။ (ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးသည် ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှု တွင်အကျုံးဝင်)
  • (၁) အလုပ်သမားပိုင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်

   အလုပ်လျှောက်ထားသူထံမှ စုစည်းရယူထားသောသတင်းအချက်အလက်ကို အလုပ်ခန့်ရန်ရည်ရွယ်၍ အလုပ်သမားစီမံကွပ်ကဲမှု (အလုပ်သမားရေးရာ၊ အလုပ်တက်ရောက်/ပျက်ကွက်၊ လစာ၊ အလုပ်သမားစီမံခန့်ခွဲမှုအစရှိသဖြင့်) တွင်သာအသုံးပြုမည်။
  • (၂) နည်းပညာရှင်နှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်

   နည်းပညာရှင်များ၏သတင်းအချက်အလက်များကို အလုပ်ရှင်ထံမိတ်ဆက်ရာတွင်သာအသုံးပြုမည်။

ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းမှု

MOP(Myanmar Oplans)Co.,Ltd. တာဝန်ခံကိုယ်စားလှယ် Tatsuya Kobayashi
 • ၁) အကျုံးဝင်သော ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် ထိုကိုယ်ရေးအချက်အလက် အသုံးပြုခြင်း ရည်ရွယ်ချက်

  • ■ အလုပ်သမားပိုင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် အလုပ်လျှောက်ထားသူထံမှ စုစည်းရယူထားသောသတင်းအချက်အလက်ကို အလုပ်ခန့်ရန်ရည်ရွယ်၍ အလုပ်သမားစီမံကွပ်ကဲမှု (အလုပ်သမားရေးရာ၊ အလုပ်တက်ရောက်/ပျက်ကွက်၊ လစာ၊ အလုပ်သမားစီမံခန့်ခွဲမှုအစရှိသဖြင့်) တွင်သာအသုံးပြုမည်။
  • ■ နည်းပညာရှင်နှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာရှင်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အလုပ်ရှင်ထံ မိတ်ဆက်ရာတွင်သာ အသုံးပြုမည်။
 • ၂) ထုတ်ဖော်ပြသမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ရန်နေရာ

 • MOP(Myanmar Oplans)Co.,Ltd. ကိုယ်ရေးအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုမန်နေဂျာ: Tatsuya Kobayashi ဖုန်းနံပါတ်:+၉၅၉-၄၄၄၇၇၁၂၅၃

 • ၃) ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

  အထက်ပါဖော်ပြထားသော နံပါတ်(၂)လိပ်စာသို့ဆက်သွယ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဆောင်ရွက်မည်။
  • (၁) စာတိုက်မှတစ်ဆင့်လျှောက်ထားခြင်း [ ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တောင်းခံစာ ( ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လျှောက်လွှာပုံစံ ) ] ကိုပေးပို့မည်ဖြစ်သောကြောင့် တောင်းခံစာကိုဖြည့်စွက်ရာတွင် ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်သောစာရွက်စာတမ်း၊ မိတ္တူများကို တွဲ၍ပေးပို့ပါ။ ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြု စစ်ဆေးပြီးနောက် ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက် လျှောက်ထားမှုကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကိုယ်စားဖြစ်မည်ဆိုပါက အပ်နှင်းစာ (သို့) ကိုယ်စားဖြစ်သူ၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ မှတ်ပုံတင်ကဲ့သို့ သော ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု၍ရနိုင်သော စာရွက်စာတမ်း၊ မိတ္တူကိုတွဲပို့ ပေးပါ။ (ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် တောင်းခံသူနှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက် (အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ) ကိုပါရေးသားဖော်ပြပေးပါ။
  • (၂) ရုံးသို့တိုက်ရိုက်လာရောက်၍ လျှောက်ထားခြင်း ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းကို တပါတည်းယူဆောင်လာပါက ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပါမည်။ စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးနောက် [ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တောင်းခံစာ (ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လျှောက်လွှာပုံစံ)]တွင်ဖြည့်စွက်၍ ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက် လျှောက်ထားမှုကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကိုယ်စားဖြစ်မည်ဆိုပါက အပ်နှင်းစာ (သို့) ကိုယ်စားဖြစ်သူ၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ မှတ်ပုံတင်ကဲ့သို့ သော ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု၍ရနိုင်သော စာရွက်စာတမ်း၊ မိတ္တူကိုကိုယ်တိုင်ယူဆောင်လာပါ။
  • ※စာတိုက်(သို့) ကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ စာရွက်စာတမ်းလုပ်ဆောင်ခြင်း ပြီးဆုံးသွားသည်နှင့် တပြိုင်နက် [ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တောင်းခံစာ(ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လျှောက်လွှာပုံစံ)] ကိုMOP ကုမ္ပဏီမှ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ပါမည်။
 • ၄) ဖော်ပြမှုပုံစံ

  စာရွက်စာတမ်းဖြင့်ဖော်ပြမည်။
 • ၅) ထပ်တိုးခြင်း၊ အမှားပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အသိပေးခြင်း

  ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထပ်တိုးခြင်း၊ အမှားပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားသော အကြာင်းအရာများကို MOP မှ စာရွက်စာတမ်းဖြင့်ပြန်လည်အကြောင်းကြားပါမည်။
 • ၆) ထုတ်ဖော်မပြသသော အကြောင်းအရင်း

  အောက်ဖော်ပြပါအချက် (၁) မှ (၇) အတွင်းအကျုံးဝင်ပါက ထုတ်ဖော်ပြသရန်တောင်းဆိုမှုကိုငြင်းဆိုပါမည်။ ငြင်းဆိုရသည့်အကြောင်းအရာများကို စာရွက်စာတမ်းဖြင့်အကြောင်းကြားပါမည်။
  • (၁) [ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တောင်းခံစာ (ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လျှောက်လွှာပုံစံ)] တွင်ဖော်ပြထားသော အမည်၊ လိပ်စာသည် ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်သော လျှောက်လွှာတွင်ပါရှိသည့် အမည်၊ လိပ်စာနှင့် မကိုက်ညီသောအခါ
  • (၂) [ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တောင်းခံစာ (ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လျှောက်လွှာပုံစံ)] တွင်ဖော်ပြထားသော ကိုယ်စားလှယ်အမည်၊ လိပ်စာသည် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားသော အမည်၊ လိပ်စာနှင့် မကိုက်ညီသောအခါ
  • (၃) ပေးပို့ပြသရန်တောင်းဆိုထားသော သတင်းအချက်အလက်သည် ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွင် မပါဝင်သောအခါ
  • (၄) [ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တောင်းခံစာ (ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လျှောက်လွှာပုံစံ)] တွင်ဖော်ပြထားသော ကိုယ်စားလှယ်အမည်၊ လိပ်စာသည် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားသော အမည်၊ လိပ်စာနှင့် မကိုက်ညီသောအခါ
  • (၅) ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထုတ်ဖော်ပြသမှုကြောင့် ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနှင့် မတရားသောလုပ်ရပ်ကို အားပေးအားမြှောက်ခြင်း၊ ရှေ့ ဆောင်လမ်းပြ ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုယူဆမိသောအခါ
  • (၆) ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထုတ်ဖော်ပြသမှုကြောင့် နိုင်ငံတော်၏လုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာ ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားစေ၍ သံတမန်ရေးရာတွင် အကျိုးဆုတ်ယုတ်စေသည်ဟု ယူဆမိသောအခါ
  • (၇) ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထုတ်ဖော်ပြသမှုကြောင့် ဒုစရိုက်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ နှိမ်နင်းရေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အပြင်အခြားသောအများပြည်သူလူထု၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ယူဆမိသောအခါ
 • ၇) အခကြေးငွေ ကောက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။

pagetop