MOP(Myanmar Oplans) Co., Ltd

လိပ်စာ အမှတ်(၆၈/၁၃)၊ အခန်းနံပါတ်(၅၀၂)၊ ခိုင်ရွှေရည်ကွန်ဒို၊ ဦးမောင်မောင်ခြံလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
ဖုန်း +၉၅ ၉-၄၄၄၇၇၁၂၅၃ (ဂျပန်စကားဖြင့်လည်းပြန်လည်ဖြေကြားပါသည်။)
pagetop